En röst på ett 'invandrarkritiskt' parti är en röst mot alla grannar som har rötter utanför Sverige. Här är en bild på hur det ligger till med grannsämjan i vårt land.

10.2% röstade på Sverigedemokraterna
35.1% av invånarna har utländsk bakgrund